TMSF’den yönetmelik değişikliği ve satış ilanı

TMSF’nin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine nazaran, kelam konusu yönetmeliğin emel ve kapsamını belirten 1’inci unsurunun 1’inci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve gerçek bireylere ait” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki tüm mevduat ve” olarak değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin “Sigortanın kapsam ve tutarı”nı düzenleyen 4’üncü hususunun birinci fıkrasında yer alan “gerçek bireyler ismine açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari süreçlere mevzu olmayan” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar haricindeki” olarak, birebir fıkrada yer alan “her bir gerçek kişi için” ibaresi “her bir kişi için” olarak ve birebir fıkranın (a) bendinde yer alan “Tasarruf mevduatı” ibaresi “Mevduat” olarak güncellendi.

Yönetmeliğin “Sigortaya tabi olmayan mevduat ve iştirak fonu”nu düzenleyen 5’inci hususunun birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki değişiklik şöyle:

“a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hukukî şahıslara, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öteki hesaplar. b) İlgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler konseyi lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hükmî bireyler ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öteki hesaplar.”

Söz konusu yönetmeliğin “Tasarruf Mevduatı ve İştirak Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili” olan başlığı “Mevduat ve İştirak Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili” olarak, 7’nci, 9’uncu ve 10’uncu hususlarının birinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı” ibareleri “mevduat” olarak değiştirildi.

Bazı hususları bugün prestijiyle yürürlüğe giren yönetmeliğin tamamı yarın prestijiyle yürürlüğe girecek.

“ADABANK AŞ’NİN 2,2383775 ORANINDAKİ PAYI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ” SATIŞI

TMSF’nin bugünkü Resmi Gazete’de “Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Payı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satış ilanı da yer aldı. Adabank AŞ nezdindeki toplam yüzde 2,2383775 oranındaki hisseden oluşturulan bütünlüğün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 3 milyon 640 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma tarzlarının birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 20 Eylül 2022’de saat 14.00’te TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

Yorum yapın